Yargı / Dava Yeri

Yargı ve Dava Yeri

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Şu Anda Buradasınız :